Hvordan støtte grønne entusiaster

Ville du greid deg uten bil, og kunne du tenke deg å dele gressklipper med naboen? Livsstilsendring er vanskelig. Derfor har forskere ved NTNU/SINTEF startet et delprosjekt der de ser på hvordan man skal støtte beboere som vil leve mer miljømessig riktig. Forskningsmaterialet viser at det er viktig å ha folk som går i bresjen – entusiastiske beboere som ønsker å vise at det er mulig å leve et liv med lavutslipp.

Å synliggjøre resultater av tiltak er også viktig. Beboerne i en miljøriktig bydel må få visualisert økologiske sammenhenger og kretsløp i området. Er målet å resirkulere mest mulig søppel, må dette vises fram. Det gir feedback og stolthet. Folk må heller ikke få følelsen av å ofre noe ved å bo i en miljøvennlig bydel – men føle at de kan oppnå fordeler. I et bilfritt område vil man for eksempel få sikkerhet, trygghet og trivsel med på kjøpet.