senior woman looking at husband who falled down with heart attack and dying

Dugnadsånd for fallulykker

Når eldre faller, bør ikke alarmen bare gå til en offisiell hjelpestasjon. SINTEF IKT vil, i samarbeid med NTNU, koble alarmen til sosiale medier, slik at både kommune, barn og nærmeste nabo varsles. Bakteppet er det store EU-prosjektet Fareseeing som handler om å oppdage og forebygge fall hos eldre, og hvordan man kan spare kostnader på området.

En person som har falt, har ofte både smerter og kan være i sjokktilstand. Når varslingen går til flere, kan hjelpen kommer fortere. Om plattformen godkjennes, kan f.eks. kommunene selv sette opp hvilke personer som skal alarmeres. SINTEFs rolle er å vise at vi kan forbedre eksisterende alarmtjenester, og at det kan spares penger. Tjenesten skal utprøves til våren i Trondheim.