Dugnadsånd for fallulykker

Når eldre faller, bør ikke alarmen bare gå til en offisiell hjelpestasjon. SINTEF IKT vil, i samarbeid med NTNU, koble alarmen til sosiale medier, slik at både kommune, barn og nærmeste nabo varsles. Bakteppet er det store EU-prosjektet Fareseeing som handler om å oppdage og forebygge fall hos eldre, og hvordan man kan spare kostnader på området.

En person som har falt, har ofte både smerter og kan være i sjokktilstand. Når varslingen går til flere, kan hjelpen kommer fortere. Om plattformen godkjennes, kan f.eks. kommunene selv sette opp hvilke personer som skal alarmeres. SINTEFs rolle er å vise at vi kan forbedre eksisterende alarmtjenester, og at det kan spares penger. Tjenesten skal utprøves til våren i Trondheim.