Stadig flere passivhus i Norge

– Interessen for passivhus har eksplodert det siste året, sier seniorforsker Tor Helge Dokka i SINTEF Byggforsk. – Hittil har denne typen boliger vært for de spesielt interesserte. Nå begynner også andre å etterspørre passivhus. Dokka mener at økonomi er en drivkraft for den økende interessen. Men at det også handler om en trend.

Å velge passivhus er å foreta seg noe miljømessig som monner, uten av det koster altfor mye. Det er først og fremst byggebransjen selv som ønsker å gå foran og utvikle mer miljøvennlige løsninger. En annen viktig drivkraft er kommunene Sandnes, Stavanger, Bergen og Trondheim, som går foran og satser på store passivbygg-prosjekter.