Prisbelønt forskning på industrielt lederskap

Forskning på ledelse i Hydro har gitt SINTEF-forsker og NTNU-antropolog Emil A. Røyrvik SINTEFs pris for fremragende forskning på 150 000 kroner. Røyrvik oppsummerer et tiårig sosialantropologisk forskningsarbeid omkring temaet internasjonal bedriftsledelse, med Norsk Hydro som case og samarbeidspartner. I boka påviser han at nyliberalismen som preget verden fra 1980-årene av, slo relativt seint inn i Norge.

I det daværende Hydro Aluminium skjedde det spesielt fra 1999. En strategiendring i bedriften dette året førte ifølge Røyrvik til et sterkt fokus på aksjeverdier og en generell orientering mot finansmiljøet. Dette reflekterte en generell utvikling i den globale økonomien mot finanskapitalisme og den økonomiske krisa vi nå står oppe i. Den samme overgangen fant trolig sted generelt i norsk storindustri, ifølge Røyrvik.