Suit

Mer opptatt av omdømme

Den økonomiske krisen har gjort finansinstitusjonene mer profesjonelle, og mer opptatt av eget omdømme. Det viser en fersk undersøkelse fra SINTEF. Hovedfunnet er at kundenes behov nå styrer salget i finanssektoren i større grad enn før: Før finanskrisen ble kunder rådet til å «gire opp» egen økonomi gjennom lånefinansierte plasseringer i spareprodukter skapt på Wall Street. Dette var lønnsomme produkter – for finanshusene som solgte dem og for finansrådgiverne som ble lokket med fete bonuser. Men slett ikke for kundene.

I dag vektlegger finansinstitusjonene kvalitet i både salg og service i mye større grad. Det er kundenes reelle behov som skal styre salget. Årsaken er at de selv har skjønt at dette må til for å sikre både kundegrunnlaget og tilliten i markedet.