Jernbanestudium

På oppfordring fra Jernbaneverket har NTNU etablert et eget masterstudium i jernbaneteknikk. Studiet har tre spesialiseringer – elektro, signal og bane/trafikk – og er spesielt rettet inn mot folk som allerede arbeider i sektoren.

For Jernbaneverket er målet å få tilført kvalifisert kompetanse. Verket sponser derfor et professorat til det nye masterstudiet. De første studentene begynner til høsten.