Illustration of solar panel plugged into Africa

Fra diesel til sol i Afrika

Tre studenter fra NTNU Entreprenørskapsskolen mottok «Grønn Fases Energipris» og 50 000 kroner under konferansen Technoport. Det var olje- og energiminister Ola Borten Moe som delte ut prisen. Sammen med Differ – et analyse- og investeringsselskap etablert av gründere fra Point Carbon og REC, har studentene etablert selskapet RESolar. RESolar jobber for å flytte det øst-afrikanske kraftmarkedet fra karbonbaserte energikilder til solenergi.