board room

Bistår kraftkjemper

  • Publisert 06.06.12

SINTEF Energi har signert nye, langsiktige rammeavtaler om forskning innen elkraftteknologi med Nexans Norway AS og Siemens AS, Olje- og gass-divisjonen.

Nexans og Siemens er begge internasjonalt ledende aktører innen sine områder; Nexans som leverandør av kabelteknologi og Siemens med økt fokus på løsninger for undervanns kraftforsyning til olje- og gassindustrien.