Strømtårn

Tester smarte målere

700 husstander i Steinkjer skal teste avanserte avanserte måle- og styringsenheter (AMS-målere) for strøm, som gir dem muligheten til å regulere forbruket time for time og etter den til enhver tid laveste strømprisen. Myndighetene har allerede vedtatt at slike målere skal installeres i alle norske husstander innen utgangen av 2016. Mellom fem og ti milliarder kroner skal investeres i det som betegnes som «tidenes energirevolusjon». Det nasjonale pilotprosjektet i Steinkjer er et samarbeid mellom NTE, Norwegian Smartgrid Centre, SINTEF og NTNU.