Smarte kraftnett skal gi fornybar-rekorder

EU ønsker seg kraftsystemer med økt rom for sol- og vindenergi, og har gitt SINTEF en nøkkelrolle i forberedelsene. Virkemidlene er et smart kraftnett og økonomiske gulrotmekanismer. Ved hjelp av disse skal 2000 strømkunder på Bornholm fristes til å redusere strømforbruket sitt når det blåser for lite eller for mye til at vindturbinene på den danske øya kan jobbe.

Det hele er et ledd i demonstrasjonsprosjektet EcoGrid EU, et EU-prosjekt til 160 millioner kroner som koordineres av SINTEF Energi i Trondheim. 16 partnere fra ti land deltar. Prosjektet skal heve taket for hvor my