ugle

Sittepinner skal redde hubro

Foto: Morguefile

Foto: Morguefile

Mange hubroer blir hvert år grillet når de slår seg ned på strømstolper. Uglen har nemlig et vingespenn som gjør at den er svært utsatt for strømgjennomgang.

Tradisjonelt har isolering av transformatorer, ledninger og isolatorer blitt benyttet for å hindre kortslutningen, men nå har forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og SINTEF utarbeidet egne sittepinner. Rødøy-Lurøy Kraftverk har testet opphøyde sittepinner og sitteavvisere på noen utvalgte stolper, og det ser ut til å fungere godt – både for å hindre strømutfall og for å redde den truede fuglearten.