Besøk med psykolog

Psykisk helsetilbud evalueres

Foto: Morguefile

Foto: Morguefile

Siden 2008 har cirka 110 kommuner fått tilskudd til å bedre det kommunale psykiske helsetilbudet. Tilskuddet skulle gå til å øke psykologinnsatsen i kommunene. Nå skal ordningen evalueres av SINTEF og Arbeidsforskningsinstituttet etter oppdrag fra Helsedirektoratet.

De to forskningsmiljøene skal se nærmere på hvordan modellene virker inn på samhandling, innhold og tilgjengelighet til psykisk helsehjelp, og SINTEF skal i løpet av 2012 gjennomføre en spørreundersøkelse blant kommunepsykologene, både de som er ansatt på tilskuddsmidler, og øvrige.