Påfyll hver 4. time

Høy effektivitet ved lav fyringsintensitet er viktig for å kunne benytte ovnene på en miljøvennlig måte i lavenergiboliger. Sammen med ovnsprodusenten Dovre er SINTEF i gang med et prosjekt rundt vedovner for lav last og økt brenntid. Målet er å kunne lage en ovn som man bare trenger å fylle på hver fjerde time.

Ny teknologi for vedfyring på 1990-tallet sørget for å heve virkningsgraden på tradisjonelle vedovner på lav last, fra 40 til 80 prosent, samtidig som partikkelutslippene sank med over 75 prosent. Siden da har nye regler for isolasjonstykkelse og varmetap i boliger redusert effektbehovet på vedovnene.