Strømledning

Oscar for superlederforskning

Oppdagelsen av høytemperatur-superledere resulterte i en Nobel-pris i fysikk i 1987. Nå har verden også fått noe å bruke de tapsfrie strømlederne til – takket være de to norske forskerne Magne Runde og Niklas Magnusson ved SINTEF Energi, som onsdag fikk en europeisk «innovasjons-Oscar» for sitt pionerarbeid. Superledende materialer leder strøm helt uten motstand. Men materialene må kjøles kraftig ned for å få slike egenskaper. Høytemperatur-superledere krever mindre kjøling. Ved å utnytte slike materialer har duoen utviklet industriprosesser som sparer energi i kobber- og aluminiumindustrien.