business handshake foran vindmøller

Om klimastrategier og prispress

Vårens rekke av SINTEF-seminarer i Oslo er klar, og på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Holbergs gate 30 vil det bli anledning til gratis å følge foredrag og diskusjoner.

13. mars vil seminaret handle om flom og skred, og om det er gjennomførbart for norske kommuner å analysere egen klimasårbarhet og utvikle tilpasningsstrategier. 19. april handler det om beredskap og forsyningssikkerhet i kraftforsyningen, mens lavkostjobber, dårlig arbeidsmiljø og anbudsskriving tas opp 10 mai.