Illustrasjonsfoto: Thor Nielsen

Ny superlett betong

En ny type lettbetong har dobbel styrke, men samme vekt som sin forgjenger.

Dette er gode nyheter i en verden hvor betong er det mest brukte byggematerialet. Hver dag støpes cirka 1 m3 betong per person i verden, noe som tilsvarer en 10–15 cm tykk betongstreng til månen og tilbake!

Kjernen i den nye betongen er et superlett tilslag, det vil si lette partikler som kan sammenlignes med lecakuler, som erstatter sand og stein i vanlig betong. Dette tilslaget er dobbelt så sterkt som vanlige lecakuler, og utviklet og testet ved NTNU/SINTEF.

Resultatet har blitt en betong som er minst fem ganger sterkere enn en lecablokk, men har samme vekt. Det kan ifølge senterleder for Concrete Innovation Center (COIN) ved SINTEF, Tor Arne Martius-Hammer, bety store kostnadsbesparelser for byggebransjen.

Store materialbesparelser

Kombinasjonen av lav vekt og styrke gjør det mulig å redusere fundamenteringen for nye bygg. Og fordi selve konstruksjonene også kan gjøres slankere med denne typen betong, vil det gi store materialbesparelser.

Den lave vekten gjør at betongen egner seg godt til å bygge nye etasjer på toppen av eksisterende bygg, selv om de ikke er fundamentert for dette.

Lettbetong spiller også en viktig rolle som problemløser for avanserte konstruksjoner:

– Et eksempel på dette er broer med svært store spenn, for eksempel de som er bygget for fjordkrysninger. Slike konstruksjoner kan ikke la seg bygge med tradisjonell betong, av både konstruksjonsmessige og økonomiske årsaker. Uten lettbetong hadde mange avanserte konstruksjoner blitt både for store, tunge og kostbare, forklarer forskeren.

Den nye betongen har ikke styrke nok selv til slike konstruksjoner, men man kan tenke seg å lage «sandwich»-konstruksjoner hvor «brødet» for eksempel er høystyrkebetong eller stål og hvor «pålegget imellom» er denne superlettbetongen. Det vil kunne føre til enda større vekstbesparelser.

Et annet eksempel er skipsbygging hvor en slik sandwich-løsning kan erstatte tradisjonelle byggemetoder, og i rørledninger som skal frakte olje og gass på store havdyp, der massivt stål blir for tungt når røret legges fra havoverflaten.

Vanntett

Ifølge Martius-Hammer er det den spesielle mikrostrukturen i tilslaget som gjør at nykomlingen kan bli en vannbestandig kjempe i lettvektsklassen.

– Måten vi framstiller tilslaget på, gjør at den får en struktur som kan likne på strukturen i en bikube. Prinsippet er at det inneholder små og separate luftbobler med vegger av høy styrke, forteller Martius-Hammer.