geotermisk energistasjon

Norsk satsing på dyp geotermisk energi

Norges forskningsråd bevilger 24 millioner til det fireårige prosjektet NEXT-Drill. Her skal forskere og industriaktører utvikle teknologi og verktøy for å produsere geotermisk varme fra jordens indre. Ekspertgruppen som nå skal utvikle og eksperimentelt utprøve brønn- og boreteknologi, består av forskere fra SINTEF, NTNU, IRIS og Universitetet i Stavanger (UiS).

Visjonen er at gruppen skal bli et globalt ekspertsenter innenfor boring og brønn for konvensjonell og dyp geotermisk energi.