Jente på sykkel

Greit å skulke skole?

Foto: Thor Nielsen

Foto: Thor Nielsen

Hva synes skoleungdom om fravær i skoletiden? Har de en slapp holdning til å møte opp? Noen mener at holdninger som at det er greit å skulke av og til, dannes tidlig i livet og at man fortsetter tendensen i arbeidslivet. Nå ønsker forskere ved SINTEF å kartlegge holdninger til fravær i skolen og studere hva som kan fremme oppmøte og nærvær. Rapport ventes høsten 2012.