bøker

Gå inn i boka!

Foto: www.photos.com

Foto: www.photos.com

Et nytt prosjekt skal utforske mulighetene for å gi skoleelever en tredimensjonal opplevelse av bøker: Hvordan gjøre en flat bok tredimensjonal? Hvordan få figurene og objektene i den til å leve? Hvordan forandre på historiene?

Letitzia Jaccheri, professor i programvareutvikling ved NTNU, og arkeolog/prosjektleder Alexandra Angeletaki vil prøve å lage et virtuelt laboratorium på Gunnerusbiblioteket, der skolebarn ved hjelp av ny programvare kan oppleve sjeldne og verdifulle bøker som ellers ikke er tilgjengelige for dem. For eksempel vil de gjøre illustrasjoner i Adam Lonitzers Kräuterbuch (bildet) fra 1590 levende og tredimensjonale. Prosjektet finansieres av Nasjonalbiblioteket.