Feilfri produksjon

Et nytt og ambisiøst EU-prosjekt – Ifacom – har som mål å forbedre industriens evne til å produsere høykvalitetsprodukter mer effektivt og med færre feil. Visjonen er å oppnå nullfeil i alle typer produksjon. Målene skal nås gjennom å utvikle metoder for å anvende intelligente multisensorsystemer, sanntidsstyring av kritiske funksjonsegenskaper og intelligent databasert analyse. Pilotgruppene i prosjektet er jetmotorkomponenter og verktøymaskiner.

Ifacom står for Intelligent Fault Correction and self Optimizing Manufacturing Systems. Det har 15 partnere fra fem land, er initiert av NTNU og ledes av Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk.