konferanse

Deler muligheter

Stjerner, statsråder og studenter møtes på konferansen «Technoport 2012 – Sharing Possibilities» i Trondheim 16.–18. april. Konferansen legger vekt på dialog og kunnskapsdeling, og har veien til en grønn økonomi som tema. Vitenskapelige presentasjoner får støtte i kortere foredrag, prisutdelinger og et eget toppmøte mellom forskere, politikere og næringslivsledere. Mer enn 800 studenter er engasjert i satsingen Eksperter i Team – Mission Rio. 100 av dem vil få presentere sine innspill til Rio-toppmøtet gjennom en egen utstilling. Både Tora Aasland, Trond Giske og Erik Solheim deltar på konferansen.