strømkabel

Best å forebygge

Foto: Oddgeir Rokseth

Foto: Oddgeir Rokseth

Forebygging er bedre enn behandling. SINTEF Energi har bygd opp et sterkt miljø på å analysere overspenning, elektrisk ubalanse og andre problemer på kabler på land og til vanns. Forskerne har spesialister på både kraftelektroniske omformere, kabler og lavfrekvent/høyfrekvent transformatormodellering. Gjennom tre prosjekt under Forskningsrådets Petromaks-program er det for eksempel utviklet verktøy og erfaring som gjør det mulig å simulere elektrisk oppførsel i undervanns kraftsystemer i detalj. Bildet viser 340 meter såkalt navlestrengkabel.