bygning design

50- og 60-tallsboligene må endres

Norske Boligbyggelag har sammen med SINTEF Byggforsk utarbeidet en veileder der borettslag kan finne gode tips om hvordan de kan energieffektivisere og møte framtidens miljøutfordringer. Sammenlignet med det som var tilfelle på 1950-, 1960- og 1970-tallet, har kravene til energieffektivisering og tilgjengelige boliger blitt helt endret, og dagens store utfordring for borettslagene er å oppgradere boligene slik at de kan tilfredsstille kravene fra myndigheter, ivareta miljøhensyn og dekke behovene for et godt hjem.