Strømtårn

Vil krasjteste strømnettet i Norge

Brudd på strømnettet – som kan skyldes alt fra uvær til slitasje på anleggene – er lite populært.

Nå skal forskere fra SINTEF krasjteste anleggene for feil for å sikre større stabilitet framover. I 2012 innføres nemlig såkalte grønne sertifikater på norsk strøm. Det vil gjøre det attraktivt å bygge ut flere småskala kraftverk med vann og vind som energikilder, og nykomlingene vil øke presset på kraftnettet. Ved å gi det norske kraftnettet en skikkelig krasjtest vil forskerne finne ut hva som skal til for å holde nettet stabilt – selv når nye kraftverk presser på til neste år.