Skolemåltid – god læring?

  • Publisert 14.12.11

Kan måltider i skole/barne-hage ha effekt på helse og læring?

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har SINTEF gått systematisk gjennom litteratur og sett hvordan de ulike nordiske landene har utformet måltidene i skole/barnehage. Kunnskapsgrunnlaget er for dårlig til entydige konklusjoner. Studiene vurderer ofte bare korttidseffekter, og helseeffekt er ofte knyttet til overvektsproblematikk.

Forskerne fant heller ingen studie som fokuserte direkte på effekten av mat i barnehage. Ut fra 13 systematiske oversikter og 20 enkeltstudier synes det likevel som at mat i skole har marginal betydning for helse og læring på kort sikt. Derimot kan skolemåltid være en god arena for å lære kosthold og gode vaner.