matte

Medalje for orden i kaos

Professor Peter Hänggi ved universitetet i Augsburg, Tyskland, ble i oktober tildelt den høythengende Onsagermedaljen ved NTNU. Hänggi er en fysiker som har brakt orden i kaos, eller rettere sagt klart å få nyttebevegelse ut av tilfeldige bevegelser – det som kalles brownsk bevegelse. Med oppskriften på verdens minste elektriske kvantemotor – Brownsk motor – har han lagt grunnlaget for nanomaskiner. Ett av mange mulige anvendelsesområder kan være å skille friske celler fra syke celler inne i kroppen.