board room

Ingen overskrift

Professor Ingard Lereim ved NTNU leder et prosjekt som skal undersøke helsesektorens innsats etter terrorangrepene den 22. juli. Rapporten skal være ferdig i mars 2012.