Gammel person med datamaskin

Facebook for demente

Både forskning og erfaringer viser at sosial kontakt bidrar til at personer med demens kan beholde sitt funksjonsnivå lenger. Derfor ønsker et tverrfaglig forskerteam fra SINTEF å utvikle «Facebook light» – med et brukergrensesnitt som er tilpasset de eldste av oss og personer med demens.

Målet er at dette skal lette hverdagen gjennom å skape økt og uformell kommunikasjon mellom både personer med demens, pårørende og personell i hjemmetjenestene. Løsningen skal i tillegg ivareta personvernet.