Facebook for demente

Både forskning og erfaringer viser at sosial kontakt bidrar til at personer med demens kan beholde sitt funksjonsnivå lenger. Derfor ønsker et tverrfaglig forskerteam fra SINTEF å utvikle «Facebook light» – med et brukergrensesnitt som er tilpasset de eldste av oss og personer med demens.

Målet er at dette skal lette hverdagen gjennom å skape økt og uformell kommunikasjon mellom både personer med demens, pårørende og personell i hjemmetjenestene. Løsningen skal i tillegg ivareta personvernet.