Båt for sunnere fisk

Brønnbåter har blitt en uunnværlig del av industriell lakseproduksjon, og benyttes til å frakte levende fisk både ut til merdene, og fra merdene til slakteri. Problemet er at disse båtene i dag brukes til flere ulike operasjoner og derfor kan bidra til å spre smitte.

Mats Heide, forsker ved SINTEF Fiskeri og havbruk, har nå designet en ny type båt til frakt av fisk til og fra oppdrettsanleggene. Den skal bidra til mindre smitte, mer miljøvennlig drift og bedre kvalitet på fisken. Det nyutviklede brønnbåtkonseptet er utstyrt med det siste av smittevernløsninger og er spesialdesignet for enklere renhold og mer miljøvennlig drift