Torsk under ny lupe

Norge og Island vil ta en større markedsandel av lettsaltet torsk til Europa. Men først må fiskeribransjen utvikle bedre metoder for salting av oppdrettstorsk. Den oppfører seg nemlig helt annerledes enn villtorsk når den blir saltet, viser nyere forskning. Det er blant annet vanskelig å oppnå riktig saltkonsentrasjon i kjøttet.

Forskere ved NTNU har tatt i bruk kjernemagnetisk resonans (NMR) for å finne ut mer om dette. De tok vevsprøver av både vill og tam fisk og injiserte dem med ulike saltkonsentrasjoner, på ulike tidspunkt etter slakting. Prøvene ble fryselagret, tatt opp igjen og lagt under et NMR-spektroskop. Her kunne forskerne måle vekt, bakterieinnhold, saltinnhold og muskelens evne til å holde på vann. Metoden har vist seg svært nyttig i det videre arbeidet med å optimalisere behandling av oppdrettstorsken.