Graphene nanostructure sheet at atomic scale. 3d illustration

Sikrere bruk av nanopartikler

  • Publisert 14.09.11

Kan nanomaterialer skade miljøet – eller er de usynlige partiklene tryggere enn vi tror?

Foto: Thor Nielsen

Foto: Thor Nielsen

Hvilken kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS) trenger vi egentlig for å håndtere de nye stoffene som finnes i alt fra klær til kosmetikk og elektronikk? Kan nanomaterialer skade miljøet – eller er de usynlige partiklene tryggere enn vi tror? Dette er noen av spørsmålene som SINTEF-forsker Andy Booth (bildet) ønsker å besvare. Han er initiativtaker til et nytt kompetanseoverføringsprosjekt innenfor nanoteknologi knyttet til HMS: SafeNano Norway.

Tradisjonelt har det ikke vært noe nært samarbeid mellom de to fagområdene HMS og nanoteknologi, men dette ser man nå et klart behov for.