Solceller

Må ha bedre støtte for solenergi

Foto: Morguefile

Foto: Morguefile

En fersk rapport foreslår flere tiltak for å øke bruken av solenergi i Norge. Store investeringsbehov og svak lønnsomhet er blant hindringene så langt. Rapporten «Mulighetsstudie solenergi» presenterer en oversikt over potensialet for utnyttelsen av solenergi i Norge, og kartlegger teknologiutviklingen på området, kostnadene knyttet til energiproduksjon, samt markedsforholdene. Den beskriver også utfordringer og barrierer for realisering av potensialet, og peker på noen anvendelsesområder der økt utnyttelse av solenergi bør være spesielt interessant. Rapporten er utført av KanEnergi og SINTEF Byggforsk på oppdrag fra Enova. (www.sintef.no/Byggforsk/Nyheter)