Festivaler på godt og vondt

Tre av fire norske kommuner arrangerer en eller flere festivaler eller bygdedager i løpet av ett år. I tillegg kommer en rekke «spel». Festivaler kan gi ny giv for et lokalsamfunn, og gi bygdefolket en sterkere identitet. Men de kan også føre til konflikter og fordommer. Det viser et forskningsprosjekt ved NTNU, som har tatt for seg festivaler og kulturliv i norske bygder. Undersøkelsen viser at de som drar i gang festivaler, kan ha svært ulike motiver for satsingen.

Noen lokalsamfunn vil styrke bygdas egenart; andre vil tvert imot tilføre bygda noe nytt. Vellykkede festivaler og positiv medieomtale kan i beste fall redusere fraflytting og øke tilflytting til ei bygd. Men festivaler kan også provosere og splitte ei bygd, og i verste fall styrke de fordommene byfolk og bygdefolk måtte ha mot hverandre.