vindmølle

Vil ha flere områder for vindkraft

Energiforskere ved SINTEF Energi mener at myndighetene på sikt bør åpne for utbygging av vindkraft til havs på flere områder enn de 15 utredningsområdene som en gruppe fra Norges vassdrags- og energidirektorat, mener egner seg. I et framtidig scenario, som i 2050, bør det være åpning for en betydelig utbygging mange ganger større enn det som er foreslått (18-44 TWh).

I første fase ser energiforskerne det som hensiktsmessig med en utbygging konsentrert rundt områder i Nordsjøen og opp mot Midt-Norge, som Sørlige Nordsjøen I og II. Forskerne ønsker også å fremme behovet for å utvikle test- og demonstrasjonsprosjekter for vindkraft til havs.