ung person på laptop

www.ntnu.no/forskning/eksperter er det nå lagt ut lister over vitenskapelig ansatte som kan kontaktes dersom mediene ønsker ekspertuttalelser om ulike tema. Listene dekker en rekke fagfelt og er under kontinuerlig oppdatering.