Livsnødvendige kanaler

  • Publisert 01.06.11

Disse tynne slangene befinner seg på et laboratorium på SINTEF Sealab. Slangene sørger for nødvendig oksygentilførsel ned i et kar med sjøvann der noen ørsmå krabater svømmer rundt. Dyreplanktonet kalles for copepoder, og er rene vitaminbomber for fiskeyngel.