sykeseng

Bedre blodsukkerregulering

  • Publisert 01.06.11

Dagens glukosemålere gir fra ti til tjue minutters forsinkelse i målingene. Ny målemetode i blodbanene i ferd med å bli utviklet. Den er uten forsinkelser.

Innenfor intensivmedisin kan man ha problemer med å regulere pasientens blodsukker, og dagens glukosemålere gir fra ti til tjue minutters forsinkelse i målingene. Nå er forskere ved NTNU, i samarbeid med det medisinske teknologiselskapet InvivoSense, i ferd med å utvikle en målemetode i blodbanene uten forsinkelser.

Middelet er en smart-gel som krymper ved økt blodsukkerkonsentrasjon og ekspanderer ved minskende konsentrasjon. Et fiberoptisk instrument måler så kontinuerlig dimensjonen på gelen, avhengig av konsentrasjon i blodomløpet. Glukosemåleren kan i framtida kanskje koples mot insulin-tilførsel for å lage en kunstig bukspyttkjertel.

Teknologien er foreløpig bare testet ut på dyr, men prosjektet har fått tillatelse til å starte forsøk på mennesker.