fabrikkpipe

Tittel mangler

Kortreist energi kombinert med lokal videreforedling av malm og mineraler, kan skape nytt, bærekraftig næringsliv i Nord-Norge. Det konkluderer SINTEF, NGU, NTNU og Norut med i en rapport på oppdrag fra UD.