lyn

Stort & smått

  • Publisert 23.02.11

Foto: Thor Nielsen

Foto: Thor Nielsen

Disse kobberfargede kulene befinner seg på en lab på SINTEF Energi. Kulene fungerer som brytere mellom en rekke komponenter som lagrer elektriske ladninger (kondensatorer).

På den nederste kula sitter det en tennplugg, og når den gir en gnist, lukkes «bryterne», lagrene tømmes for energi og det skapes et kortvarig spenningsstøt på opptil to millioner volt.

Kulene utgjør en del av utstyret som forskerne benytter for å simulere et lynnedslag i kraftlinjer eller annet utstyr for elektrisitetsforsyningen. Dette gjør de for å teste om utstyret vil tåle de påkjenningene det møter i drift.