matte

Sterkt mattemiljø

Av Europas mange universiteter tilbyr 130 særlig fremragende forskning og internasjonal orientering i utdanningen innenfor ulike fag. Disse tilhører den såkalte «Excellence Group» i henhold til en årlig ranking fra Center for Higher Education Development i Tyskland.

I 2010 havnet NTNU i Excellence Group i faget matematikk. Rankingen tar utgangspunkt i en mengde ulike forhold – fra nobelpriser og siteringer til studentmobilitet og opptaksbetingelser.