Shipping container og lastebil

Godstransport gjennom byer

  • Publisert 23.02.11

Intelligente transportsystemer og effektivisering av godstransport gjennom byer:

SINTEF har ledet EU-prosjektet «SmartFreight» der forskere fra flere land, inkludert Vegdirektoratet og Q-Free fra Norge, har jobbet med intelligente transportsystemer og effektivisering av godstransport gjennom byer.

Trondheim ble sammen med Winchester, Dublin og Bologna brukt som testbyer. Prosjektet som ble avsluttet i høst, kunne vise til system for godsovervåking hvor godset via systemet selv meldte fra til sjåfør eller flåtestyrer om støt og slag.

I tillegg ble det laget system for å begrense og kontrollere farlig gods i tuneller, og for å hindre miljøverstinger og slippe inn i miljøsoner. Nå brukes resultatene inn mot nye initiativ på området.