fabrikkpipe

Fjerner kabelfloker

  • Publisert 23.02.11

Styringssystemer på skip, i fabrikker, eller på plattformer krever i dag dyre installasjoner og flere kilometer med kabling.

Foto: SINTEF

Foto: SINTEF

Nå skal et nystartet prosjekt med Statoil, SINTEF, Kongsberg Maritim, ABB og Det Norske Veritas bringe trådløs prosesstyring fram til realisering.

Bakgrunnen er miljøenes manglende fortrolighet med og kjennskap til emnet. På skip og plattformer skal prosesser godkjennes av Veritas, og siden det i dag ikke finnes noe regelverk på dette, er ønsket at prosjektet både skal gi kunnskap og skape aksept for trådløs teknologi.

Med trådløs prosesskontroll reduseres behovet for kabling – og dermed også kostnadene. Samtidig vil man oppnå mye større fleksibilitet, og det vil bli enkelt å endre og vedlikeholde prosesser.