Sjøen

De skal ta lakselusa

Foto: Thor Nielsen

Foto: Thor Nielsen

Med et stort tverrfaglig prosjekt over tre år blir Norge nå det eneste lakseproduserende landet som vil bruke leppefisk i stor skala for å bekjempe lakselus. SINTEF Fiskeri og havbruk er prosjektleder for storsatsingen som er finansiert av Forskningsfondet FHF og strekker seg over drøyt tre år.

Prosjektet samler de tyngste næringsaktørene og forskningsinstitusjonene i Norge og skal utvikle nødvendig kunnskap og erfaring for å oppnå en stabil og forutsigbar kommersiell produksjon av berggylte. Ett av de største miljøproblemene for lakseoppdrettsnæringen er lakselus, og fram til i dag har kjemisk behandling i vannet eller fôret vært den foretrukne behandlingsmåten. Å bruke leppefisk til avlusing er en miljømessig skånsom og kontinuerlig avlusningsmetode som både forskere og næringa sjøl nå ønsker å satse mer på.