board room

Anbefalinger fra en 60-års-jubilant

I forbindelse med 60-årsmarkeringen til SINTEF i fjor publiserte stiftelsen en «Melding om forskning og innovasjon.» Heftet inneholder anbefalinger for norsk forsknings- og næringspolitikk, i tillegg til en rekke frittstående artikler fra flere fagområder, SINTEFs posisjon i det europeiske forskningsområdet og forskningsinstituttenes rolle i framtida. Se: bit.ly/anbefaling