– Det er et ideal å være slank – ønsker vi at alle i samfunnet skal være slanke? spør Bjørn Hofmann. Illfoto: Thinkstock

Er fedmekirurgi resultat av fordommer?

Kampen mot kiloene er tøff for mange overvektige. I tillegg kommer kampen mot fordommene.

– Svært overvektige mennesker møter fordommer, ikke bare blant den gemene hop, men også blant helsepersonell, sier professor Bjørn Hofmann ved Høgskolen i Gjøvik.

Hofmann forsker i medisinsk etikk, og har sett nærmere på etiske utfordringer innen fedmekirurgi med utgangspunkt i data fra USA.

En stadig økende andel av befolkningen i USA er kvalifisert for fedmekirurgi, men kun en liten andel får tilbud om dette. Forskningen viser at fedmekirurgi ikke fordeler seg rettferdig på kjønn, inntekt og etnisk tilhørighet

– Det er mange etiske utfordringer med fedmekirurgi. Selv spørsmålet om ekstrem overvekt er en sykdom, er kontroversielt, sier Hofmann.

– Overvektige møter stereotypier om at de er late, umotiverte og uten selvdisiplin. Disse fordommene er utbredt både blant befolkningen og helsepersonell. Man kan jo da spørre seg om fedmekirurgi er et resultat av disse holdningene mot overvektige?

– Det er et ideal å være slank – ønsker vi at alle i samfunnet skal være slanke? spør Hofmann.

Ekstremt overvektige koster det amerikanske samfunnet mellom fem og sju prosent av de årlige utgiftene i helsevesenet. Men uansett, er det riktig å skjære i en ellers velfungerende magesekk?

– Symptombehandling, det å skjære i en ellers frisk magesekk, er problematisk, særlig når noen av prosedyrene er irreversible.

– Utfordringer oppstår når en må avveie reversible metoder som er mer risikable og mindre effektive mot irreversible metoder som er mer effektive, sier Hofmann.

Referanse:

Hofmann: Stuck in the Middle: The Many Moral Challenges With Bariatric Surgery, The American Journal of Bioethics, Volume 10, Issue 12 December 2010 , pages 3-11, doi: 10.1080/15265161.2010.528509.

(Artikkelen ble skrevet før Høgskolen i Gjøvik fusjonerte med NTNU)