NYE BØKER: Kraft i 100 år

Ragnhild Green Helgås: Kraft og kommunikasjon. Elektroteknisk avdeling ved NTH/NTNU 1910–2010.

Tapir akademisk forlag

Her er beretningen om hvordan et teknisk kunnskapsfelt ble bygd opp og har utviklet seg gjennom hundre år. Det er også en helhetlig framstilling av noen av de utallige aktivitetene som har foregått innen undervisning og forskning ved Elektroteknisk avdeling. En del av NTHs samfunnsansvar ved åpningen var kraft- og telekommunikasjonsutbyggingen, og ut fra dette vokste et fagfelt som i dag har nedslagskraft innenfor de fleste av samfunnets infrastrukturer. Elektroteknisk avdeling var én av de sju opprinnelige ved NTH, og vi får være med på viktige hendelser og perioder i dens historie.

Forfatteren er forsker ved NTNU.