Mer sol i tynn tråd

Ved å endre krystallstrukturen i et stoff, det vil si stable om på atomene, kan man gi stoffet helt nye egenskaper. NTNU-forskere har nå greid å endre krystallstrukturen i nanotråder som er laget av galliumarsenid og andre halvledere, som blant annet brukes i solceller. Når disse nanotrådene «dyrkes» under atomstråler og i veldig høyt vakuum, forandres strukturen slik at de absorberer lys på en helt ny måte. Med full kontroll på utvikling av nanotrådenes krystallstruktur kan forskerne designe solceller som absorberer lyset akkurat slik de ønsker det.