Hagearven

Prakthjelm (bildet) er en av de mest brukte hageplantene i Midt-Norge. De gamle staudene som har stått i samme hage i lange tider, har overlevd skiftende vær og bevist at de er vel tilpasset klimaet vårt. Ved å ta vare på dem bidrar vi også til å føre et stykke kulturhistorie videre. Men noen av dem står i fare for å forsvinne.

Dette er bakgrunnen for opprettelsen av Gamlehagen i Ringve botaniske hage, som er en del av NTNU Vitenskapsmuseet. Nå har botanikere jaktet på gamle hageplanter over hele Midt-Norge, for å ta vare på dem i et klonarkiv for bevaring av genmateriale. Arbeidet er knyttet til prosjekt Plantearven ved Norsk genressurssenter, og hittil er det samlet inn stiklinger, røtter og knoller av 135 arter.