Computer locked in chains

Større sikkerhet I produksjon av software

Dagens avanserte softwaresystemer er svært sårbare når det gjelder sikkerhet. EU-prosjektet SHIELDS (2008–2010) har hatt som mål å finne og fjerne trusler når ny programvare utvikles, og konsortiet bak har bestått av partnere som SINTEF, Fraunhofer, Telecom og Universitetet i Linköping.

Prosjektet har produsert over 200 sikkerhetsmodeller av ulike typer som er tilgjengelige i en sentral database. Modellene er et godt utgangspunkt for trusselmodellering, årsaksanalyse, tiltaksplanlegging, inspeksjon/review av design/kode, testing og monitorering, og målgruppen er «utviklere flest». Se: http://www.shields-project.eu/. Til høsten videreføres arbeidet i EU-prosjektet Aniketos, på 9.6 millioner euro der SINTEF er koordinator.