grensekontroll

Slakter ventemottak

Dagens ordning med ventemottak for asylsøkere med avslag er basert på en teori om at jo dårligere du har det, jo mer vil du samarbeide om returen. Men taktikken virker ikke. Slik konkluderer en rapport utarbeidet ved NTNU, på oppdrag fra Justis- og politidepartementet.

Rapporten sier at taktikken virker passiviserende og konfliktskapende. Den viser til andre funn som indikerer at økende returtall skyldes andre tiltak enn ordningen med ventemottak og tiltakene der. Det anbefales at returarbeidet heller bør baseres på aktive former for returfremmende tiltak, som organiserte returrettede aktiviteter og kompetansegivende kurs.